Smartphone apps

De Crownstone app is de software die nodig is om de hardware te gebruiken die gekocht kan worden via shop.crownstone.rocks. De Crownstone is een nieuw product dat het mogelijk maakt om een huis te veranderen in een slim huis.

Wanneer je je huis binnenkomt - en zelfs wanneer je een kamer binnenkomt - merkt de Crownstone je aanwezigheid op en zet apparaten en lichten aan die op de Crownstone zijn aangesloten. Dit betekent dat je onmiddelijk op je elektriciteitsrekening kan besparen, maar ook dat je niet voor een schakelaar meer hoeft te reiken in het donker of wanneer je net je boodschappen bij je draagt.

De Crownstone heeft software aan boord om de positie te bepalen van mensen binnenshuis en te herkennen welk apparaat is aangesloten. De positiebepaling wordt gebruikt om te kijken in welke kamer iemand zich bevindt voor een comfortabeler leven. Het maakt gebruik van Bluetooth Low Energy op een modern apparaat (dat kan een smartphone, smart horloge of fitness tracker zijn). De apparaatherkenning kan worden gebruikt om veiligheid te verhogen. Bijvoorbeeld, als je niet in de keuken aanwezig bent, is het wel zo handig als een staafmixer niet door een vierjarige kan worden aangezet.

Je hebt dus de hardware: de Crownstone plugs of de inbouw Crownstones nodig van shop.crownstone.rocks om gebruik te maken van de app!

Conceptuele basis

De Crownstone app is zodanig ontworpen dat de handleiding over hoe het product te gebruiken is geïntegreerd in de app.

Lokatiebepaling

De kunstmatige intelligentie - de AI - op je telefoon die bij het Crownstone systeem hoort, moet worden geleerd hoe het huis in elkaar steekt. Je eerste actie is om hem of haar een naam te geven. Daarna is het mogelijk om de AI te trainen. Bijvoorbeeld, hij of zij weet niet waar je woonkamer zich bevindt. Als je vier of meer Crownstones hebt, komt er aanvullende functionaliteit in de app beschikbaar die het mogelijk maakt om dit te leren aan de AI. Daarvoor zal je worden gevraagd om een rondje te lopen.

Spheres

Een concept dat de Crownstone app introduceert is dat van een sphere. Een sphere is een verzameling Crownstones, een beetje zoals een circle op Google+, een page op Facebook, of een list op Twitter. Een logische sphere bijvoorbeeld is je huis. Een andere logische sphere is je kantoor. Echter, het is ook mogelijk om een sphere te definiëren die niet plaatsgebonden is. Alle toegangsrechten worden vastgelegd op het niveau van een sphere. Dit maakt het gemakkelijk om andere mensen toegang te geven tot een bepaalde groep van jouw Crownstones.

Download

iOS

Download de iOS app van de Apple App Store.

Android

Download de Android app van de Google Play Store.

Toekomst

We werken hard aan het toevoegen van alle features die beantwoorden aan onze visie in de Crownstone app! Elke paar weken zal de app worden geüpdatet met nieuwe functionaliteit! Je kan de features waar we aan werken vinden op roadmap en er ook op stemmen!